Fit Werkt!

Moxa

Moxa is een andere naam voor bijvoetkruid (latijn: Artemisia Vulgaris) en wordt gebruikt om acupunctuurpunten en/of pijnpunten te verwarmen. Dit kan met een zogenaamde moxastick, die nog het beste te vergelijken is met een soort kruidensigaar. De warmte van de moxa dringt diep door tot in het acupunctuurpunt of aangedaan gebied en stimuleert daar de energie-stroom.
Moxa kan ook een onderdeel van de behandeling zijn.

Moxa